مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره اینترنت اشیا » بیشتر بشناسیم

بیشتر بشناسیم

Richard Linger
Richard Linger
مدیر بخش Technology Gateway موسسه فناوری Nimbus
Andrew Thomas
Andrew Thomas
هم‌ بنیانگذار شرکت Skybell
Dr. Mazlan Abbas
Dr. Mazlan Abbas
مدیرعامل و هم بنیانگذار FAVORIOT
Raffaele Giaffreda
Raffaele Giaffreda
رئیس فعالیت‌های تحقیقاتی اینترنت اشیا CREATE-NET
Jenny Fielding
Jenny Fielding
سرمایه‌گذار در حوزه اینترنت اشیا
Neal Forse
Neal Forse
مدیر عامل WND
Dr. Myriam Jahn
Dr. Myriam Jahn
مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابع کمپانی IFM
Nils Herzberg
Nils Herzberg
فعال در حوزه اینترنت اشیا
دکتر پیام برنقی
دکتر پیام برنقی
هماهنگ­ کننده و محقق اصلی پروژه FP7 CityPulse
Dr. Shahid Raza
دکتر شهید رضا
کارشناس امنیت سایبری
Kevin Ashton
Kevin Ashton
هم‌بنیان‌گذار مرکز Auto-ID در MIT
Tom Collins
تام کالینز، بیشتر بشناسیم اینترنت اشیا
فعال در زمینه اینترنت اشیا
Boris Adryan
Boris Adryan
بنیان‌گذار thingslearn
Katleen Gabriels
Katleen Gabriels
نویسنده و پژوهشگر
Jelle Van Gompel
Jelle Van Gompel
کارآفرین و بنیان‌گذار شرکت ThinkNexT
Robert Van Der Ver
Robert Van Der Ver
مشاور فناوری اطلاعات و مدیر پروژه
Levent Gurgen
Levent Gurgen
مدیر بخش تحقیق و توسعه در موسسه تحقیقاتی CEA-LETI
Graca Canto Moniz
Graca Canto Moniz
محقق در زمینه اینترنت اشیا
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401