مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » درباره اینترنت اشیا » معماری اینترنت اشیا » ارتباطات و مخابرات

ارتباطات و مخابرات

ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا

پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی مورد استفاده در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا با نمونه های موجود در شبکه های کامپیوتری تفاوت های عمده ای دارند. این پروتکل ها و استانداردها باید از دیدگاه های مختلفی ویژگی ها و نیازمندی های خاصی را برآورده کنند که در ادامه به 3 مورد از مهمترین دیدگاه ها و نیازمندی های ارتباطی مرتبط با اینترنت اشیا می پردازیم:

1. دیدگاه نوع دستگاه ها

برحلاف شبکه های کامپیوتری، دستگاه ها و سخت افزارهای مورد استفاده در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا ساده، ارزان و از توان محاسباتی پایینی برخوردار هستند. علاوه براین، این دستگاه ها غالبا از باتری ها برای تامین توان خود بهره می گیرند. بنابراین استاندارها و پروتکل های ارتباطی در این سیستم ها نباید نیاز به محاسبات سنگین و توان مصرفی بالایی داشته باشند.

2. دیدگاه انتقال اطلاعات

داده ها و اطلاعاتی که در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا ارسال و دریافت می شوند، غالبا به صورت بسته های اطلاعاتی بسیار کوچک و کم حجمی می باشند و این تبادل اطلاعات به صورت دوره ای یا مبتنی بر رخدادهای خاصی با فواصل زمانی نسبتا زیاد انجام می گیرد. بنابراین پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی به کارگرفته شده در این سیستم ها برخلاف شبکه های کامپیوتری عمدتا نیاز به پهنای باند زیاد و اشغال دائمی کانال های ارتباطی ندارند.

3. دیدگاه شبکه

سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا دارای تعداد بسیار زیادی از دستگاه های مختلف هستند که به صورت کاملا ناهمگون در یک محدوده جغرافیایی تحت پوشش پراکنده شده اند. بنابراین پروتکل ها و استانداردهای انتخابی برای این سیستم ها می بایست قابلیت پشتیبانی و مدیریت همزمان تعداد اتصال بسیار زیادی را داشته باشد و این قابلیت در سراسر محدوده جغرافیایی تحت پوشش سیستم در دسترس باشد.

پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی در اینترنت اشیا از دو جنبه کلی قابل دسته بندی هستند:

الف) حجم انتقال اطلاعات

از این جنبه پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی به 3 دسته زیر تقسیم می شوند:

1) پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی انتقال حجم کم اطلاعات که مناسب برای حسگرهای شمارشگر، اندازه گیری پارامترها و فعال کردن هشداردهنده ها می باشند.

2) پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی انتقال حجم متوسطی از اطلاعات که در سیستم های انتقال مداوم اطلاعات، اندازه گیری های زمان واقعی و انتقال صوت استفاده می شوند.

3) پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی انتقال حجم زیاد اطلاعات که در سیستم های انتقال و پردازش تصویر و ویدئو کاربرد دارند.

ب) فاصله دستگاه ها و متحرک بودن آنها

از این جنبه، 3 نوع پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی وجود دارد:

1) پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی قابل استفاده در فواصل کوتاه که در حسگرهای خانگی و دستگاه های داخل یا در محدوده یک ساختمان به کار گرفته می شوند.

2) پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی قابل استفاده در فواصل زیاد و دستگاه های ثابت که نمونه کاربرد آنها در حسگرهای بررسی ترافیک شهری، هواشناسی و کنترل تجهیزات کارخانه ای می باشد.

3) پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی قابل استفاده در فواصل زیاد و دستگاه های متحرک که استفاده از آنها در ارتباطات خودرویی، حمل و نقل عمومی و حسگرهای ردیاب ضروری است.

ارتباطات در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا در 2 سطح صورت می گیرند:

– ارتباطات بین دستگاه های مختلف لایه های سیستم نهفته که مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی در این سطح شامل فاصله بین دستگاه های مختلف، حجم داده تبادلی، ساختار شبکه ای دستگاه ها و منبع تامین توان آنها می باشد.

– ارتباطات بین لایه ای مختلف ساختار اینترنت اشیا (بین لایه سیستم نهفته و لایه پلتفرم – بین لایه پلتفرم و لایه کاربرد) که پارامترهای زیادی در انتخاب پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی در این سطح تاثیرگذار هستند. مهمترین این پارامترها عبارتند از : در دسترس بودن، هزینه پیاده سازی و ساخت تجهیزات، هزینه استفاده از پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی، مالکیت و امنیت سخت افزارها و داده های تبادلی، حجم داده های تبادلی و متحرک یا ثابت بودن دستگاه ها

مقایسه استانداردهای برد بلند

مقایسه استانداردهای برد بلند

مقایسه استانداردهای برد کوتاه

مقایسه استانداردهای برد کوتاه

همانطور که تا اینجا دریافتیم، ارتباطات در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا باید الزامات نسبتا زیادی را برآورده سازد و انتخاب پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی نیازمند درنظر گرفتن پارامترهای مختلفی می باشد. از همین رو پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی مختلفی برای اینترنت اشیا ابداع یا بهینه سازی شده اند که پرکاربردترین آنها را می توانید در بخش پروتکل ها و استانداردهای سایت مطالعه کنید.

 

مطالب پیشنهادی