تجهیزات آموزشی IoT

RC-DB-32L
برد توسعه ارتباطی ELIoT
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

RC-DB-7000
برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

KIoT Board
کیت کایوت
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

1 Starter pack
پک سخت‌افزاری Starter
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

2 Developer pack
پک سخت‌افزاری Developer
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

3 Pro Pack
پک سخت‌افزاری Pro
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

پک نرم‌افزاری پایه
پک نرم‌افزاری پایه
رایگان

پک نرم‌افزاری پیشرفته
پک نرم‌افزاری پیشرفته
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

پک نرم‌افزاری حرفه‌ای
پک نرم‌افزاری حرفه‌ای
جهت خرید تماس حاصل فرمایید

برد توسعه ماژول MC60
برد توسعه ماژول MC60