مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » پایان نامه و سمینار ها » پایان نامه های لاتین

پایان نامه های لاتین

فیلتر پایان نامه

فیلتر بر اساس سال

تاریخ پایان نامه لاتین
بیشتر

فیلتر بر اساس دانشگاه

Modelling of Internet of Things (IoT) for Healthcare

: Thesis title

Swapna Kolarkar

: Writer

University of Wisconsin-Milwaukee

: University

2020

: Year

Master of Science

: Section

Empty

: Content Type

Internet-of-Things (IoT) Security Threats: Attacks on Communication Interface

: Thesis title

Mohammad Mezanur Monjur

: Writer

University of New Hampshire, Durham

: University

2020

: Year

Master of Science

: Section

Empty

: Content Type

Development of an Internet of Things architecture framework based on Sensing as a Service

: Thesis title

Patrick Nitschke

: Writer

University of Koblenz-Landau, Germany

: University

2017

: Year

Master of Science

: Section

Empty

: Content Type

Monitoring the Internet of Things (IoT) Networks

: Thesis title

Basma Mostafa Hassan

: Writer

Cairo University and the University of Montpellier

: University

2019

: Year

Doctor of Philosophy

: Section

Empty

: Content Type

Enabling Smart Societies Using Social Internet of Things

: Thesis title

Zia Ush Shamszaman

: Writer

National University of Ireland Galway

: University

2019

: Year

Doctor of Philosophy

: Section

Empty

: Content Type

IoT Device Management and configuration

: Thesis title

YUNXIAO WANG

: Writer

In the Department of Computer Science University of Saskatchewan

: University

2018

: Year

Master of Science

: Section

Empty

: Content Type

BEHAVIORAL MODEL BASED TRUST MANAGEMENT DESIGN FOR IOT AT SCALE

: Thesis title

Brennan M Huber

: Writer

The University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, Tennessee

: University

2020

: Year

Master of Science

: Section

Empty

: Content Type

A Web-based User-Interface for Internet of Things Device Management

: Thesis title

Leena Mansour Alghamdi

: Writer

submitted to the Department of Computer Engineering and Sciences of Florida Institute of Technology

: University

2020

: Year

Master of Science

: Section

Empty

: Content Type

Physical layer security for IoT applications

: Thesis title

Miroslav Mitev

: Writer

University of Essex

: University

2020

: Year

IoT Hardware

: Section

pdf

: Content Type

Modelling of Internet of Things (IoT) for Healthcare

: Thesis title

Swapna Kolarkar

: Writer

University of Wisconsin-Milwaukee

: University

2020

: Year

Smart Healthcare

: Section

pdf

: Content Type

Internet of Things (IoT) Security Threats Attacks on Communication Interface

: Thesis title

Mohammad Mezanur Monjur

: Writer

University of New Hampshire

: University

2020

: Year

IoT Security

: Section

pdf

: Content Type

A Web-based User-Interface for Internet of Things Device Management

: Thesis title

Leena Mansour Alghamdi

: Writer

Florida Institute of Technology

: University

2020

: Year

Device Management

: Section

pdf

: Content Type

A model-based approach for data processing in IoT environments

: Thesis title

Ana Cristina Franco da Silva

: Writer

University of Stuttgart

: University

2020

: Year

Data Processing

: Section

pdf

: Content Type

Solutions for Internet of Things Security Challenges Trust & Authentication

: Thesis title

Jason M. McGinthy

: Writer

Virginia Polytechnic Institute and State University

: University

2019

: Year

IoT Security

: Section

pdf

: Content Type

Monitoring the Internet of Things (IoT) Networks

: Thesis title

Basma MostafaHassan

: Writer

CAIRO UNIVERSITYANDTHE UNIVERSITYOF MONTPELLIER

: University

2019

: Year

IoT Communication

: Section

pdf

: Content Type

The confluence of Cloud computing, 5G, and IoT in the Fog

: Thesis title

William Tärneberg

: Writer

Lund University

: University

2019

: Year

Fog Computing

: Section

pdf

: Content Type

IoT Device Management and Configuration

: Thesis title

YUNXIAO WANG

: Writer

University of Saskatchewan

: University

2017

: Year

IoT Hardware

: Section

pdf

: Content Type

Development of an Internet of Things architecture framework based on Sensing as a Service

: Thesis title

Patrick Nitschke

: Writer

University of Koblenz-Landau

: University

2017

: Year

IoT Architecture

: Section

pdf

: Content Type

Efficient IoT Framework for Industrial Applications

: Thesis title

Pablo Puñal Pereira

: Writer

Lule˚a University of Technology

: University

2016

: Year

Industrial IoT

: Section

pdf

: Content Type