دوره های آموزشی در حال ثبت نام

IoT-Bootcamp-1403
بوت کمپ اینترنت اشیا 1403
13 تیر الی 25 مرداد 1403

دوره های آموزشی برگزار شده

IoT-BootCamp-1402---Poster-1
بوت کمپ اینترنت اشیا 1402
18 مرداد الی 30 شهریور 1402
IoT-Platform-Course
دوره پلتفرم اینترنت اشیا
20 و 21 مردادماه 1401
IOT-SAFE-3
دوره امنیت اینترنت اشیا
6 و 7 مردادماه 1401
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401
AIoT-Poster-1401
دوره تخصصی هوش مصنوعی
29 تا 31 تیر ماه 1401
iot way 12-min
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
20 الی 22 اردیبهشت 1401
IoT Altium1-3
دوره تخصصی طراحی مدار با نرم‌افزار Altium
14، 15، 21 و 22 اسفندماه
raspberrypi-site
دوره سخت افزار اینترنت اشیا (Raspberry Pi)
2 , 9 , 16 اردیبهشت
IoT-WAY-11-3
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400
IoT-Plat-4-2
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا
21 و 22 دی ماه
دهمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY 10)
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
آذر 1400
بوت کمپ اینترنت اشیا 1400
بوت کمپ اینترنت اشیا 1400
13 مرداد 1400
AIoT2-4
دوره تخصصی هوش مصنوعی
27 تا 29 بهمن 1400
درباره نهمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY9)
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
ارديبهشت 1400
دوره تخصصی هوش مصنوعیدوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
اردیبهشت 1400
هشتمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
اسفند 1399
دوره تخصصی ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا
دوره تخصصی ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا ( ESP و LoRa)
بهمن 1399
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا 4
بهمن 1399
آموزش جامع اینترنت اشیا
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
آذر 1399
دوره سخت افزار اینترنت اشیا
دوره سخت افزار اینترنت اشیا (Raspberry Pi)
آذر 1399
بوت کمپ هوشمندسازی دانش آموزی 99
بوت کمپ هوشمندسازی دانش آموزی 99
آذر ماه 1399
IoT BC 99-7-3 (1)
بوت کمپ اینترنت اشیا 99
شهریور 1399
poster-V4-S2
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
تیر 1399
bootcamp-golestan-poster1
بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان 98
اسفند 1398
IoTway5_6
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
آذر 1398
IOT_SAFE_2
دوره طراحی و ارزیابی پروتکل های امنیتی و حریم خصوصی IoT
آذر 1398
iot_plat_3_
دوره آموزش تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا
آبان 1398
iot_energy2_
دوره کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت هوشمند انرژی
آبان 1398
iot-bootcamp98
بوت کمپ اینترنت اشیا 98
مرداد 98
iotway4poster
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
آذر 1397
poster-iot-plat-total
آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا
آذر 1397
platform-course-poster
آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا
مهر 1397
alborz-seminar-iot
سمینار آشنایی با اینترنت اشیا (البرز)
تیر 1397
دوره آموزش اینترنت اشیا شیراز
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
تیر 1397
security-iot-banner
دوره امنیت اینترنت اشیا
تیر 1397
iotway-2-banner
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
اردیبهشت 1397
poster-iotway
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
بهمن 1396