مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » چند رسانه ای » تصاویر

تصاویر

تحلیل اینترنت اشیا در کسب و کارها
بوت کمپ اسفند 99
iot platform
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401