مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره اینترنت اشیا » بیشتر بشناسیم

Nils Herzberg
Nils Herzburge
فعال در حوزه اینترنت اشیا

نیلز هرزبرگ در سال 1997 پس از اتمام تحصیلات خود در رشته مهندسی هوافضا و مدیریت MBA، کار خود را در کمپانی SAP آغاز نمود و هم اکنون به عنوان معاون ارشد و مدیر بخش استراتژی‌های بازاریابی اینترنت اشیا این کمپانی مشغول به فعالیت است.

نیل به عنوان مدیر بخش استراتژِی این کمپانی مسئولیت مدیریت راهکارهای اینترنت اشیا، ارائه استراتژی‌های ورود به بازار، تشخیص نیازهای مشتری، اعتبار سنجی و تجاری سازی پروژه‌های مختلف هوشمندسازی را بر عهده دارد.

Richard Linger
مدیر بخش Technology Gateway موسسه فناوری Nimbus
Andrew Thomas
هم‌ بنیانگذار شرکت Skybell
Dr. Mazlan Abbas
مدیرعامل و هم بنیانگذار FAVORIOT
Raffaele Giaffreda
رئیس فعالیت‌های تحقیقاتی اینترنت اشیا CREATE-NET
Jenny Fielding
سرمایه‌گذار در حوزه اینترنت اشیا