مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره اینترنت اشیا » بیشتر بشناسیم

Dr. Mazlan Abbas
IMG_0395-2
مدیرعامل و هم بنیانگذار FAVORIOT

دکتر عباس مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران پلتفرم توسعه اینترنت اشیا FAVORIOT است و با داشتن 30 سال تجربه در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره به دنبال همکاری با شرکت های برجسته ای مانند REDtone IOT و CELECOM  بوده است. دکتر عباس در چندین دانشگاه مالزی تدریس می کند و به عنوان یک متخصص برجسته در زمینه اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند شناخته می شود.

فعالیت ها:

  • مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران استارتاپ FAVORIOT از 2017 – 2022

این استارتاپ ارائه دهنده پلتفرم FAVORIOT برای حمایت از راهکارهای اینترنت اشیا در زمینه مراقبت از سالمندان است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این استارتاپ مراجعه کنید: favoriot.com

 

  • مدیرعامل شرکت REDtone IOT از 2014 – 2017

این شرکت ارائه دهنده راهکارهای هوشمندی است که کسب‌وکارها را قادر می سازد تا با استفاده از اینترنت اشیا بر مهمترین دارایی‌های خود مانند ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، پارکینگ‌ها، لوازم الکتریکی و غیره نظارت کنند. شهر هوشمند یکی از راهکارهای تحت تمرکز  REDtoneاست. راهکارهای نرم‌افزاری ارائه شده توسط این شرکت سبب گشته است تا با استفاده از دستگاه‌ها و حسگرهای هوشمند، بر فرآیند ارائه خدمات عمومی و جریان ترافیک نظارت داشت و همچنین از زیرساخت‌های حیاتی (مانند پل‌ها، بزرگراه‌های جاده‌ای، تأسیسات خدمات شهری) محافظت کرد.

Richard Linger
مدیر بخش Technology Gateway موسسه فناوری Nimbus
Andrew Thomas
هم‌ بنیانگذار شرکت Skybell
Raffaele Giaffreda
رئیس فعالیت‌های تحقیقاتی اینترنت اشیا CREATE-NET
Jenny Fielding
سرمایه‌گذار در حوزه اینترنت اشیا
Neal Forse
مدیر عامل WND