مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره اینترنت اشیا » بیشتر بشناسیم

Dr. Myriam Jahn
Dr. Myriam Jahn_Q-loud
مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابع کمپانی IFM

دکتر میریام جان از سال 2005 فعالیت خود را به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابع کمپانی IFM، که یک شرکت پیشتاز در زمینه تامین حسگرهای اینترنت اشیا بوده، آغاز کرده است.

میریام پس از تکمیل دوره ‌های مهندسی برق و کسب کار از طرف کمپانی IFM، به عنوان مسئول ارائه راهکارهای مهندسی در خصوص اتصال حسگرها به پلتفرم SAP انتخاب گردید. او در کتاب خود به نام “راهی به سوی صنعت.4” طریقه اتصال حسگرها به پلتفرم و نحوه فعالیت خود در کمپانی IFM که یکی از معدود کمپانی‌های تولید کننده حسگرهای اینترنت اشیا بوده را توصیف کرده است.

Richard Linger
مدیر بخش Technology Gateway موسسه فناوری Nimbus
Andrew Thomas
هم‌ بنیانگذار شرکت Skybell
Dr. Mazlan Abbas
مدیرعامل و هم بنیانگذار FAVORIOT
Raffaele Giaffreda
رئیس فعالیت‌های تحقیقاتی اینترنت اشیا CREATE-NET
Jenny Fielding
سرمایه‌گذار در حوزه اینترنت اشیا