مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره اینترنت اشیا » بیشتر بشناسیم

Jelle Van Gompe
images_Jelle-Van-Gompel
کارآفرین و بنیان‌گذار شرکت ThinkNexT

جل وان گامپل، مهندس علوم کامپیوتر، کارآفرین و بنیان‌گذار شرکتThinkNexT است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر است. پس از فارغ‌التحصیلی، جل کار خود را به عنوان یک مشاور در ALTRAN، واقع در یک شرکت بلژیکی بنام Electrabel (GDF سوئز) جهت رهبری پروژه فناوری اطلاعات آغاز نمود.

در سال 2011 جل در تاسیس شرکت ThinkNexT همکاری نمود. ThinkNexT متخصص در نرم افزار و راهکارهای کاربردی اینترنت اشیایی است که بر تعداد زیاد کاربران و مقادیر زیاد داده به کارگرفته شده در محیط‌های بحرانی تمرکز دارند. در شرکت ThinkNexT جل مسئول طراحی معماری، تحقیق و توسعه درخصوص زیرساخت‌ها است. در طول سال‌های گذشته، ThinkNexT پروژه‌هایی را در زمینه آب و برق، حمل و نقل هوایی و مراقبت‌های بهداشتی انجام داده است. در این میان، می‌توان از برخی مشتریان آن‌ها شامل Eneco بلژیک، دانشگاه ماستریخت هلند و نیروی هوایی ایالات متحده نام برد.

Richard Linger
مدیر بخش Technology Gateway موسسه فناوری Nimbus
Andrew Thomas
هم‌ بنیانگذار شرکت Skybell
Dr. Mazlan Abbas
مدیرعامل و هم بنیانگذار FAVORIOT
Raffaele Giaffreda
رئیس فعالیت‌های تحقیقاتی اینترنت اشیا CREATE-NET
Jenny Fielding
سرمایه‌گذار در حوزه اینترنت اشیا