نظرسنجی شماره2: مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است

نظرسنجی شماره2 مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟    تحلیل ها:   نظر1: به عنوان کسی که چند سالی درگیر مباحث اینترنت اشیاء بودم و امروز روی موارد دیگری تمرکز کرده ام، فکر میکنم حتی طرح مباحث مربوط به اینترنت اشیاء نیز برای شرایطی که ایران از […]

نظرسنجی شماره3:روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید

نظرسنجی شماره3 روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید؟    تحلیل ها:   نظر1:  بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به این حوزه ورود کرده اند. بسیاری از صنایع با توجه به سرعت تکنولوژی ملزم به استفاده از این فناوری هستند […]

نظرسنجی شماره 4: کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی می توانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند؟

کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی میتوانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند

نظرسنجی شماره4 کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی میتوانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند؟    تحلیل ها:   نظر1: من بعنوان یک دانشگاهی اعتقاد دارم دانشگاه ها برای اینترنت اشیا فقط در بخش تحقیقات پایه میتوانند فعالیت داشته باشند و متناسب با ذات دانشجویی نمیتوانیم توقع داشته باشیم که پروژه […]

نظرسنجی شماره5 به نظر شما با توجه به نیازهای کشور، اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد؟

با توجه به نیازهای کشور، اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد

نظرسنجی شماره5 به نظر شما با توجه به نیازهای کشور، اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد؟    تحلیل ها:   نظر1: به نظرم همه بخشهای اکوسیستم باید با هم حرکت کنند تا منتج به نتیجه قابل لمس برای مشتری نهایی شود اما به اعتقاد […]

نظرسنجی شماره6 شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا را تا سه سال آینده چقدر ارزیابی می کنید؟

شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا را تا سه سال آینده چقدر ارزیابی می کنید

نظرسنجی شماره6 شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا را تا سه سال آینده چقدر ارزیابی می کنید؟    تحلیل ها:     نظر1: ایران برای انجام صادرات تا 3 سال اینده کمتر از 30 درصد امکان پیشرفت خواهد داشت. تا زمانی که این فناوری در داخل کشور به نزدیکی مرز […]

از نظر شما اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور، کدامیک از سطوح زیر است

اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور کدامیک از سطوح زیر است

نظرسنجی شماره7 از نظر شما اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور، کدامیک از سطوح زیر است؟    تحلیل ها:   نظر1: از نظر بنده بر اساس نوع آموزش، اولویت ها میتواند متغیر باشد مثلا اگر آموزش در راستای ارتقا مهارت فنی جامعه و تربیت نیروی کار موثر باشد قطعا اولویت با آموزش در سطح دانش […]

نظرسنجی شماره 8: اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد؟

اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد

نظرسنجی شماره 8  اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد؟    تحلیل ها:   نظر1: با توجه به اینکه تجهیزات و دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا نیازمند منبع تغذیه و باتری هستند، کم مصرف بودن و طول عمر باتری بالا می تواند در بسیاری از […]

نظرسنجی شماره 9: در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح می دهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد؟

در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح می دهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد

نظرسنجی شماره 9 در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح می دهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد؟    تحلیل ها:   نظر1: شبکه های ارتباطی برد بلند کم مصرف یا همان LPWanها در مقایسه با شبکه‌های سنتی و موبایل، بازدهی توان […]

نظرسنجی شماره1:احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید؟

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید

نظرسنجی شماره1 احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید؟    تحلیل ها:   نظر1: سلام اگر پروژه اقتصادی تعریف شود، بیش از شصت درصد امکان سرمایه گذاری خارجی هست ولیکن متاسفانه در تعریف پروژه ، حضور رقبای نظامی موجب غیر اقتصادی شدن و بالعکس سیاسی شدن پروژه می شود […]

آمار و نظرسنجی

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید

آمار و نظرسنجی اینترنت اشیا   {tab title=”نتایج نظرسنجی” color_inactive_handles=”true” outline_handles=”true” outline_content=”true” positioning=”top” alignment=”center”}       نظرسنجی شماره 1: احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید؟       نظرسنجی شماره 2: مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟      […]