آمار و نظرسنجی اینترنت اشیا

 

{tab title=”نتایج نظرسنجی” color_inactive_handles=”true” outline_handles=”true” outline_content=”true” positioning=”top” alignment=”center”}

 

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید   مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در ایران    رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید

نظرسنجی شماره 1:

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید؟

     

نظرسنجی شماره 2:

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟ 

     

 نظرسنجی شماره 3:

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید؟

                 
                 
کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی می توانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند       اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد       شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا

نظرسنجی شماره 4:

کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی می توانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند؟

     

نظرسنجی شماره 5:

به نظر شما با توجه به نیازهای کشور، اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد؟

     

نظرسنجی شماره 6:

شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا را تا سه سال آینده چقدر ارزیابی می کنید؟

                 
                 
 اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور کدامیک از سطوح زیر است       اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد       در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح می دهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد

نظرسنجی شماره 7: 

از نظر شما اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور، کدامیک از سطوح زیر است؟

     

نظرسنجی شماره 8: 

اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد؟

     

نظرسنجی شماره 9: 

در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح میدهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد؟

{tab فرم درخواست نظرسنجی} {rsform 53}
{/tabs}

 

آمار و نظرسنجی های اینترنت اشیا

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فرم درخواست نظرسنجی اینترنت اشیا

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.