نظرسنجی شماره3

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید؟

 

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید

 تحلیل ها:

 

نظر1: 

بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به این حوزه ورود کرده اند. بسیاری از صنایع با توجه به سرعت تکنولوژی ملزم به استفاده از این فناوری هستند تا نابود نشوند. از نظر من با توجه به معرفی مداوم این فناوری توسط مدیران کشور و پر رنگ تر شدن استارتاپ های این حوزه، مدیران نسبت به تخصیص بودجه برای این فناوری اهتمام ویژه ای دارند.

محسن احمدی- دکتری مدیریت


نظر2: 

اگر به صورت واقع گرایانه بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم با توجه به تبلیغات و برخورد هیجانی با اینترنت اشیا این امکان فراهم شده تا جوانان بیشتری علاقمند به این فناوری شده و نسبت به تشکیل استارتاپ های این حوزه اقدام کنند. اگر به نمایشگاههای مرتبط با فناوری اطلاعات سری زده باشید جوانان فعال و پرشوری را مشاهده میکنید که با ایده های ناب در این حوزه ورود کرده اند، بنابراین هر دو گزینه تبلیغات و هیجان و رشد استارتاپ ها میتواند گزینه مناسبی برای این نظرسنجی باشد.

 کریم رضاییان- طراح مدارهای الکترونیکی


نظر3: 

این روزها اینترنت اشیا بسیار بحث جالب و شیرینی است. به این دلیل که هر کدام از مدیران، خصوصا مدیران حوزه فناوری اطلاعات تنها صحبتشان گسترش و پیاده سازی این فناوری در کشور است ولی بدون توجه به نیاز های آن، نمیتوان گفت که این فناوری در کشور روند رو به رشدی داشته است که اگر هم بوده صرفا ورود محصولات آماده از کشورهای دیگری است که از لحاظ امنیتی واقعا جای بحث دارند. بنابراین صرفا به صورت هیجانی و تبلیغاتی از کلمات اینترنت اشیا، IoT، هوشمند سازی و … نام برده می شود.

محمد رضوان نیا- دانشجوی دکترای هوش مصنوعی


نظر4: 

به نظر بنده با توجه به عدم شناخت مدیران از این تکنولوژی هنوز خیلی زود است که بخواهیم با بازارهای جهانی همگام شویم و یا رقابتی را متصور شویم. بیشتر از هرچیزی باید به آموزش مدیران و تصمیم گیران اصلی پرداخت. در صورتی که مدیران از مزایای این فناوری مطلع شوند حتما روند سریعتری در رشد آن ایجاد خواهد شد.

مهسا نوراللهی- کارشناس تحقیق و توسعه


 

نظر5: 

باید به یاد داشته باشیم که ایران دچار تحریم های سختی است و باید بگوییم که با توجه به این تحریم ها و عدم وجود زیرساخت های لازم بیشتر در حوزه استارتاپ ها به صورت خیلی محدود توانسته ایم در این حوزه قدم های هرچند کوچک برداریم. این می تواند چشم انداز بسیار خوبی برای کشورمان باشد. زیرا استارتاپ ها از جوانان این مرز و بوم تشکیل شده اند و با حداقل ها و بومی سازی این فناوری توانسته اند آینده خوبی را برای این فناوری در کشور ترسیم کنند.

امیر خواجوی- دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 

فرم ارسال تحلیل

{rsform 52}

نظرسنجی شماره3

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید؟

 

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید

 تحلیل ها:

 

نظر1: 

بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به این حوزه ورود کرده اند. بسیاری از صنایع با توجه به سرعت تکنولوژی ملزم به استفاده از این فناوری هستند تا نابود نشوند. از نظر من با توجه به معرفی مداوم این فناوری توسط مدیران کشور و پر رنگ تر شدن استارتاپ های این حوزه، مدیران نسبت به تخصیص بودجه برای این فناوری اهتمام ویژه ای دارند.

محسن احمدی- دکتری مدیریت


نظر2: 

اگر به صورت واقع گرایانه بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم با توجه به تبلیغات و برخورد هیجانی با اینترنت اشیا این امکان فراهم شده تا جوانان بیشتری علاقمند به این فناوری شده و نسبت به تشکیل استارتاپ های این حوزه اقدام کنند. اگر به نمایشگاههای مرتبط با فناوری اطلاعات سری زده باشید جوانان فعال و پرشوری را مشاهده میکنید که با ایده های ناب در این حوزه ورود کرده اند، بنابراین هر دو گزینه تبلیغات و هیجان و رشد استارتاپ ها میتواند گزینه مناسبی برای این نظرسنجی باشد.

 کریم رضاییان- طراح مدارهای الکترونیکی


نظر3: 

این روزها اینترنت اشیا بسیار بحث جالب و شیرینی است. به این دلیل که هر کدام از مدیران، خصوصا مدیران حوزه فناوری اطلاعات تنها صحبتشان گسترش و پیاده سازی این فناوری در کشور است ولی بدون توجه به نیاز های آن، نمیتوان گفت که این فناوری در کشور روند رو به رشدی داشته است که اگر هم بوده صرفا ورود محصولات آماده از کشورهای دیگری است که از لحاظ امنیتی واقعا جای بحث دارند. بنابراین صرفا به صورت هیجانی و تبلیغاتی از کلمات اینترنت اشیا، IoT، هوشمند سازی و … نام برده می شود.

محمد رضوان نیا- دانشجوی دکترای هوش مصنوعی


نظر4: 

به نظر بنده با توجه به عدم شناخت مدیران از این تکنولوژی هنوز خیلی زود است که بخواهیم با بازارهای جهانی همگام شویم و یا رقابتی را متصور شویم. بیشتر از هرچیزی باید به آموزش مدیران و تصمیم گیران اصلی پرداخت. در صورتی که مدیران از مزایای این فناوری مطلع شوند حتما روند سریعتری در رشد آن ایجاد خواهد شد.

مهسا نوراللهی- کارشناس تحقیق و توسعه


 

نظر5: 

باید به یاد داشته باشیم که ایران دچار تحریم های سختی است و باید بگوییم که با توجه به این تحریم ها و عدم وجود زیرساخت های لازم بیشتر در حوزه استارتاپ ها به صورت خیلی محدود توانسته ایم در این حوزه قدم های هرچند کوچک برداریم. این می تواند چشم انداز بسیار خوبی برای کشورمان باشد. زیرا استارتاپ ها از جوانان این مرز و بوم تشکیل شده اند و با حداقل ها و بومی سازی این فناوری توانسته اند آینده خوبی را برای این فناوری در کشور ترسیم کنند.

امیر خواجوی- دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 

فرم ارسال تحلیل

{rsform 52}