مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره اینترنت اشیا » بیشتر بشناسیم

دکتر پیام برنقی
payam-barnaghi
هماهنگ­ کننده و محقق اصلی پروژه FP7 CityPulse

دکتر برنقی به مطالعه مباحثی چون هوش ماشین در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک پرداخته و عضو موسسه سیستم‌های ارتباطی (ICS) است. او همچنین عضو مرکز فارغ‌التحصیلان دانشگاه ایالتی رایت و یکی از اعضای ارشد IEEE و آکادمی آموزش عالی است. دکتر برنقی به عنوان هماهنگ­ کننده و محقق اصلی پروژه FP7 CityPulse اتحادیه اروپا درخصوص شهرهای هوشمند و تجزیه و تحلیل داده­‌ها در مقیاس بزرگ بوده و سرپرست فنی بستر آزمایشی اینترنت اشیا بیمه خدمات درمانی/نوآوری بریتانیا در پروژه بهداشت و درمان (TIHM) نیز بوده است. برنقی سردبیر مجله اینترنت اشیا IEEE و مجله Elsevier شبکه­‌ها و ارتباطات دیجیتالی (DCN) و عضو هیئت تحریریه Elsevier Heliyon است. او ویراستار مهمان در نسخه خاصی از سیستم‌های هوشمند IEEE در وب اشیا و نسخه خاصی از رایانش اینترنت IEEE بر روی رایانش فیزیکی-سایبر- اجتماعی بوده است. دکتر برنقی عضو کمیته مشاور کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) و عضو گروه بازنگری کالج EPSRC (انجمن پژوهش علوم فیزیکی و مهندسی) نیز بوده است.

Richard Linger
مدیر بخش Technology Gateway موسسه فناوری Nimbus
Andrew Thomas
هم‌ بنیانگذار شرکت Skybell
Dr. Mazlan Abbas
مدیرعامل و هم بنیانگذار FAVORIOT
Raffaele Giaffreda
رئیس فعالیت‌های تحقیقاتی اینترنت اشیا CREATE-NET
Jenny Fielding
سرمایه‌گذار در حوزه اینترنت اشیا