حضور معاون فنی و توسعه شبکه شرکت همراه اول در بوت کمپ اینترنت اشیا

20190810 164952

 در بخش انتقال تجربه بوت کمپ اینترنت اشیا که هم اکنون در حال برگزاری است،مدیران و متخصصان موفق در کسب‌وکارها با حضور خود برای تیم های استارتاپی بوت کمپ از چالش‌های موجود صحبت می کنند و تجربه‌های خود را در اختیار تیم‌ها قرارمی‌دهند.  حضور معاون فنی و توسعه شبکه شرکت همراه اول در بوت کمپ اینترنت اشیا […]