فروشگاه کتاب

آموزش اینترنت اشیا

۴۵,۰۰۰ تومان

توضیحات محصول

محصولات مرتبط

کتاب الکترونیک تست

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب های اینترنت اشیا
مجموعه کتاب های اینترنت اشیا

۳۰۸,۰۰۰ تومان

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

۴۹,۵۰۰ تومان

دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401