فروشگاه کتاب

اینترنت اشیا،چالش هاومشکلات دنیای به هم متصل

محصولات مرتبط

IoT Book Pack
مجموعه کتاب های اینترنت اشیا
ناموجود
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
ناموجود
ساختتن اینترنت اشیا
ساختن اینترنت اشیا

۷۲,۰۰۰ تومان

هیچ داده ای یافت نشد