تجهیزات آموزشی IoT

برد توسعه ارتباطی ELIoT
برد توسعه ارتباطی ELIoT
فروش ویژه 10 درصد تخفیف

۷۸۰,۰۰۰ تومان

برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
برد راه‌انداز ماژول SIM7000G
فروش ویژه 10 درصد تخفیف

۹۸۰,۰۰۰ تومان

کیت کایوت
کیت کایوت
فروش ویژه 12% تخفیف

۵۷۲,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Starter
پک سخت‌افزاری Starter
فروش ویژه 10% تخفیف

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Developer
پک سخت‌افزاری Developer
فروش ویژه 5% تخفیف

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان

پک سخت‌افزاری Pro
پک سخت‌افزاری Pro
فروش ویژه 2% تخفیف

۱۰,۹۴۴,۰۰۰ تومان

پک نرم‌افزاری پایه
پک نرم‌افزاری پایه
رایگان

پک نرم‌افزاری پیشرفته
پک نرم‌افزاری پیشرفته

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پک نرم‌افزاری حرفه‌ای
پک نرم‌افزاری حرفه‌ای

۶۰۰,۰۰۰ تومان

برد توسعه ماژول MC60
برد توسعه ماژول MC60

بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401