مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

تلاش کشورها در توسعه IT و ارتباطات

سال انتشار :
1396
ناشر :
آراد کتاب
نویسندگان :
عاطفه قوامیفر، لیلا بیگ، اقدس موسیخانی، محمدرضا محمدی، شیما توسلی، همایون احمدیان
توضیحات

این کتاب در راستای تحقق مأموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری در  فراهمسازی سکویی برای ارتقاء دانش، انتقال فناوری و  بومیسازی محصولات و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت  علاقهمندان در توسعه و  بهرهمندی از دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحت مجوز  بینالمللیCC – BY نسخه 4، در دسترس عموم قرار  میگیرد. شایان ذکر است تحت این مجوز، ضمن حفظ کلیه حقوق مالکیت فکری این کتاب برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، باز انتشار یا  بهرهمندی از آن با ذکر نام پژوهشگاه بلامانع است.

 

 

 

2