مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل

سال انتشار :
1396
ناشر :
انتشارات آتی نگر
نویسندگان :
محمد قیصری ، شقایق سعادت فخیم
توضیحات
چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401