مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل

سال انتشار :
1396
ناشر :
انتشارات آتی نگر
نویسندگان :
محمد قیصری ، شقایق سعادت فخیم
توضیحات
3
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401