مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل

سال انتشار :
1396
ناشر :
انتشارات آتی نگر
نویسندگان :
محمد قیصری ، شقایق سعادت فخیم
توضیحات
3