مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

ساختن اینترنت اشیا

سال انتشار :
1397
ناشر :
انتشارات آکادمیک
نویسندگان :
کمال رضائی (مترجم)
توضیحات

ترکیب فناوری اطلاعات(IT) و فناوری عملیاتی (OT)، نقطه عطفی را برای ایجاد یک دیدگاه جدید به نام اینترنت اشیا به وجود آورده است. در دنیای امروز زندگی همه افراد با اینترنت و اینترنت اشیا (IoT) آمیخته شده است. در چنین دنیایی به یک کتاب راهنما نیاز داریم تا ما را به سمت حقایق عملی و مهم درباره اینترنت اشیا هدایت کند و به ما بگوید که برای شروع فعالیت در این زمینه باید چه کنیم تا در آینده از این صنعت سود به دست آوریم.

ساختتن اینترنت اشیا