عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بررسی اثرات بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء بر اعتبار اطلاعات
فاطمه یزدان نژاد،امیرهوشنگ تاجفر،مهدی پرهیزگار،محمد قیصری
کنفرانس بین المللی چشم انداز 2020 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
1395-02-01
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بررسی اثرات بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء در حریم خصوصی
فاطمه یزدان نژاد،امیرهوشنگ تاجفر،مهدی پرهیزگار،محمد قیصری
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
1395/09/18
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
استفاده از اینترنت اشیاء در ارائه راهکارهای مدیریتی هوش تجاری جهت کاهش هزینه های مصرف انرژی در سازمان
سعید روحانی، علی امخوانی صمدی ، محمد حسن سمسارپور ، سوگل ربیعی ساوجی
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی
1395/11/09
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء
حمیدرضا ارکیان ، عاطفه پور خلیلی ، حمیدرضا خوش اخلاق
دو فصل نامه علمی ترویجی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
1394-02-01
عنوان مقاله:
محل انتشار:
سال ارائه:
سیستم مانیتورینگ بیمار بر پایه اینترنت اشیاء
ترجمه مریم بیگی
1395/09/01
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
پیوند اشیاء هوشمند با شبکه های اجتماعی در جهت توسعه تجارت الکترونیک
محمد قیصری ، رویا اروج زاده ، نرگس دهنادی
اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات ارتباطات ، کارآفرینی سرمایه گذاری
1393-02-23
عنوان مقاله:
نویسندگان:
بررسی نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در ارتقاء عملکرد تجارت الکترونیک
محمد قیصری، امیرهوشنگ تاجفر، مهدی کشاورز دیهم، سمیه اعلایی
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بررسی مدیریت داده در فناوری اینترنتی از اشیا
عاطفه سیفی، امیرهوشنگ تاجفر، محمد قیصری
اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
2016-05-13
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
آموزش الكترونيك در محيط های هوشمند مبتني بر فناوری اينترنتي از اشياء
احمدرضا رستاخيز، امير هوشنگ تاج فر، محمد قيصری
کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در فرن 21
2016-03-02
عنوان مقاله:
محل انتشار:
سال ارائه:
یک نمایش دانش ایمن برای سیستم رانندگی خودکار
ترجمه شده توسط احمد رادفر
1395/12/01
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بررسی امنیت در رایانش ابری براساس فناوری IoT
زهرا شفیع پور مطلق، دکتر امیر هوشنگ تاجفر، محمد قیصری
اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع
2015-02-19
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
چالش مدیریت اعتماد در شبکه های سنسور بیسیم متحرک
فاطمه عظیمی ،پرستو گلستانی ،محمد قیصری
اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع
2015-02-19
عنوان مقاله:
نویسندگان:
مدیریت دارایی های سازمان با استفاده از فناوری اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش ابری
مجتبی خاتم زاده ، امیرهوشنگ تاجفر ، محمد قیصری
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
مدیریت فرایندهای کاری با استفاده از فناوری های اینترنتی
محمد قیصری ، شیدا بهلولی ، امیرهوشنگ تاجفر
سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
1395-02-25
عنوان مقاله:
محل انتشار:
سال ارائه:
بهره برداری از فناوری مالی IoT در ارتقای خانه های بهداشتی با شناسایی هویت بیماران و پی بردن به عواطف آنها
ترجمه شده توسط ابراهیم ابراهیمی
1395-11-06
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در توسعه مدیریت لجستیک
محمد قیصری، مریم هنرمند، داود وحدت
دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
2013-10-13
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در حوزه مصرف انرژی خانه‌های هوشمند
محمد قیصری، ساره حسینی، داود وحدت
همایش معماری پایدار و توسعه شهری
2013-05-16
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
مدیریت هوشمند اشیاء در دنیای واقعی به کمک بهبود ذخیره‌سازی داده‌ها در شبکه‌های کامپیوتری
نرگس دهنادی، محمد قیصری
اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2014-02-13
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
معرفی فناوری اینترنتی از اشیاء به عنوان روشی نوین در مباحث کنترل و مدیریت دنیای فیزیکی
محمد قیصری، فرزانه قیصری، محمدحسن امین، سویل فرشید
کنفرانس ملی حسابداری و مدبربت
2014-02-23
عنوان مقاله:
نویسندگان:
ارتقاء سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار محصولات صنعتی با به کارگیری فناوری های نوین مبتنی بر اینترنت
محمد قیصری، امیرهوشنگ تاج‌فر، داود وحدت
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
سنجش تاثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیا بر تجارت هوشمند با تاکید بر رایانش ابری
محمد قیصری، ساره حسینی، داود وحدت
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2013-09-12
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بهره‌مندی از مزایای رایانش ابری در فناوری‌های اینترنت محور
محمد قیصری، شیدا بهلولی
همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
2014-05-09
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بهبود بهره‌وری انرژی‌های برگشت‌پذیر با به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند اینترنتی
محمد قیصری، ساره حسینی
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2014-03-02
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالش های جهانی سازی تجارت الکترونیک
محمد قیصری، ساره حسینی
دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2013-11-24
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
بهبود کسب و کار به کمک یکپارچگی مدل‌های اینترنتی از اشیاء و هوش تجاری
زینب خدایی، محمد قیصری، امیرهوشنگ تاج‌فر
اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع
2016-02-19
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
فرصت‌های پیاده‌سازی آموزش الکترونیک با بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء
مهدیه مکی، امیرهوشنگ تاجفر، محمد قیصری
اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع
2015-02-19
عنوان مقاله:
نویسندگان:
سال ارائه:
نقش فناوری اینترنتی از اشیاء در پوشش دهی چالش های سلامت و بهداشت
مهناز منتظری، امیرهوشنگ تاجفر، محمد قیصری
1393-11-30
عنوان مقاله:
نویسندگان:
محل انتشار:
سال ارائه:
مدیریت زنجیره تامین با به کارگیری فناوری نوین "اینترنتی از اشیاء" مبتنی بر ابر اطلاعات
محمد قیصری، امیرهوشنگ تاجفر، داود وحدت، ساره حسینی
فصلنامه مديريت زنجيره تامين، شماره 42 (16 صفحه - از 26 تا 41)
1392-04-22