مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » خدمات ما » مشاوره سازمانی و پروژه پژوهشی

فرم درخواست خدمات

در صورت تمایل به دریافت خدمات پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و پروژه های اجرایی می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

"*" زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد

حداکثر اندازه فایل‌ها : 256 MB.
این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .