مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » اخبار IoT

انواع سیستم های کانتینر هوشمند

wsn

 

انواع سیستم های کانتینر هوشمند


 

انواع سیستم های کانتینر هوشمند:

سیستم جامع اطلاعاتی: صاحبان بار می توانند از طریق اینترنت یا مثلا اپلیکیشن ها ی مربوطه اطلاعات خود را از قبل درمورد رسیدن کانتینرها در محوطه اطلاع دهند. این نوع اطلاعات می تواند درمورد تعداد کانتینرها، زمان ورود، منبع و مقصد ، و سایر اطلاعات مربوطه باشد. مدیریت این سیستم می تواند طبق اطلاعات عمل کند. حتی از این اطلاعات در سیتم های دیگر مانند کنترل ترافیک استفاده کند .

مدیریت ورود و خروج کانتینر :این مهم بوسیله فناوری  RF قابل پیاده سازی است به عبارتی با مجهز کردن دربهای ورود و خروج به RFID READER میتوان هر کانتینر را که رو ی آن RFID TAG  چسبانده شده است را تشخیص داد و هر کانتینر  TAG مخصوص خود را داراست.

سیستم های مکانیابی :انواع و اقسام سیستم های مکانیابی وجود دارد که معروفترین آنها استفاده از GPS  میباشد که در مکانیابی خارج از بندر بیشتر استفاده می شود . برای مکانیابی کانتینر ها در بنادر دوباره روشهای متفاوتی وجود دارد مانند : استفاده از  WSN یا RTLS

WSN یا شبکه بیسیم سنسورها: با استفاده از اطلاعات مجموعه ای از سنسورها و الگوریتم های مکانیابی خاص ، موقعیت کانتینر را مشخص می کند.

RTLS یا سیستم موقعیت یابی بلادرنگ: با استفاده از سنسورهای  RFID و  PIRعمل موقعیت یابی را انجام میدهد.

سیستم نظارت بر پارامترهای محیطی:

این کار با استفاده از سنسور حرارتی نصب شده در محوطه کانتینر قابل تشخیص است. علاوه بر این، اگر سنسورها درون کانتینر تعبیه شوند، می توان پارامترهاي داخلی محیط را کنترل کرد. مواد خطرناك مختلف، نقطه احتراق مختلف و محدودیتهاي انفجاري دارند. سنسورهاي داخل کانتینر زمینه اطلاعات خاصی را براي مواد مختلف خطرناك امکان پذیر می سازد.

 IOT چه کاره است؟

تجمعیع همه ی سیستم های بالا و پردازش اطلاعات آنها بر عهده  IOT است . هریک از سیستم های بالا باید مجهز به یک فناوری ارتباط بیسیم باشند تا اطلاعات را در هرجایی که کانتینر قرار دارد به سیستم هوشمند مدیریت بندر بفرستد.

 

wsn

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار و دستاوردهای ایران و جهان در زمینه هوشمندسازی و اینترنت اشیا می توانید عضو باشگاه خبری ما شوید.

این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید