مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Raspberry Pi IoT Projects: Prototyping Experiments for Makers

سال انتشار :
2021
ناشر :
APRESS
نویسندگان :
John Shovic
توضیحات
Raspberry Pi IoT Projects: Prototyping Experiments for Makers
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400