مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

IoT Platforms, Use Cases, Privacy, and Business Models

سال انتشار :
2021
ناشر :
Springer
نویسندگان :
Carna Zivkovic • Yajuan Guan • Christoph Grimm
توضیحات

? پلتفرم‌های اینترنت اشیا، کاربردها، حریم خصوصی و مدل های تجاری
با مثال‎های عملی در پلتفرم VICINITY

? محورهای کتاب:
معرفی پلتفرم‌های IoT
مدل‎‌های تجاری و کاربردهای IoT
هستی‎‌شناسی و استانداردهای اینترنت اشیا
امنیت، حریم خصوصی و رمزنگاری Homomorphic

1