مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Fog-Enabled Intelligent IoT Systems

سال انتشار :
2020
ناشر :
Springer
نویسندگان :
Yang Yang • Xiliang Luo • Xiaoli Chu
توضیحات

? محورهای کتاب:
فناوری‎‌ها و کاربردهای اینترنت اشیا
معماری پردازش مه
چارچوب تحلیلی برای شبکه‎‌های مبتنی بر مه
شبکه‎‌های ارتباطی بیسیم و پردازش مه
سیستم حمل و نقل هوشمند مبتنی بر مه
خانه هوشمند مبتنی بر مه

1