مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Fog-Enabled Intelligent IoT Systems

سال انتشار :
2020
ناشر :
Springer
نویسندگان :
Yang Yang • Xiliang Luo • Xiaoli Chu
توضیحات

🖋 محورهای کتاب:
فناوری‎‌ها و کاربردهای اینترنت اشیا
معماری پردازش مه
چارچوب تحلیلی برای شبکه‎‌های مبتنی بر مه
شبکه‎‌های ارتباطی بیسیم و پردازش مه
سیستم حمل و نقل هوشمند مبتنی بر مه
خانه هوشمند مبتنی بر مه

1
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401