مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Build Your Own IoT Platform

سال انتشار :
2019
ناشر :
apress.com
نویسندگان :
Anand Tamboli
توضیحات
Build Your Own IoT Platform
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400