مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Build Your Own IoT Platform

سال انتشار :
2019
ناشر :
apress.com
نویسندگان :
Anand Tamboli
توضیحات
Build_Your_Own_IoT_Platform_Develop
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401