مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Big Data Now 2016 Edition

سال انتشار :
2017
ناشر :
O’Reilly Media , INC
نویسندگان :
O’Reilly Media
توضیحات
Big Data Now 2016 Edition
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401