مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » خدمات ما » خدمات آزماشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

در صورت تمایل به دریافت خدمات در حوزه خدمات آزمایشگاهی می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

حداکثر اندازه فایل‌ها : 100 MB.
این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .