تام کالینز


تام شریک درتعمیرات و نگهداری پیش بینانه PLEQ ، بنیانگذار متدولوژی فناوری اینترنت اشیاءو توسعه دهنده و راهبر سابق و خوش سابقه شرکت SmartLiving.io، سازنداولین نسل پلتفرم نمونه سازی سریع اینترنت اشیا توسطAllThingsTalk   است.

با تمرکز بر شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی، او دارای پیش زمینه های گوناگون درسیستم های ارتباطی نظامی، تحقیق و توسعه در بهداشت و درمان، تکنولوژی آموزش و پرورش، تولید صنعتی و اخیرا تعدادی از راه اندازهای فن آوری گشته است. همچنین از او برای مقاله ای درخصوص همگرایی رایانش ابری، دستگاه های هوشمند و اینترنت اشیاء قدردانی گردیده است.

خدمات تبلیغاتی در ارتباطات اینترنت اشیاء، تام را به میزبانی کارگاه های سفارشی و پشتیبانی از سمینار Hackathon  به عنوان مربی، قاضی و کارشناس خبره اینتل، Proximus،Allianz  و راه اندازی استارت آپ ویکند گماشته است. او همچنین مبتکر نرم افزار اینتل است.

تام یک رویکرد چند جانبه به خدمات مشاوره ای، استراتژی مربوطه، به کارگیری و ایجاد ارزش در فناوری اینترنت اشیاء دارد، که موجب ایجاد نسل مدل کسب و کار، ابتکارات طرح های فن آوری در شرکت ها، اعتبار سنجی بازار/ محصولات، راهیابی به بازار در زمینه های B2B  و B2C و توسعه POC  (سخت افزار، ابر، موبایل)، استقرار و آزمایش می گردد.

تام کالینز، بیشتر بشناسیم اینترنت اشیا