گروه صنعتی آریونیک

نام :

گروه صنعتی آریونیک

استان :

اصفهان

تلفن :

03132204363

ایمیل :

info@arionic.ir

سایت :

www.arionic.ir

شرح خدمات

خانه هوشمند
انبارداری هوشمند
دامداری هوشمند
گلخانه هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)