رهاسا

نام :

کشاورزی هوشمند رهاسا

استان :

البرز

تلفن :

۰۹۳۵۲۲۳۶۲۷۲

ایمیل :

info@icc-aria.ir

سایت :

www.icc-aria.ir

شرح خدمات

کشاورزی هوشمند (AgrIoT)
داشبوردهای تحلیلی داده‌ها
پایش وضعیت آب و هوا
پایش دما و رطوبت خاک
آبیاری هوشمند
گجت هوشمند هیوا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)