شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

نام :

شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

استان :

تهران

تلفن :

88930727

ایمیل :

protop2010@gmail.com

سایت :

www.partotaprayan.ir

شرح خدمات

هوشمندسازی کشاورزی
هوشمندسازی دامداری
هوشمندسازی آبزی پروری

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401