ویرا افزار 

نام :

ویرا افزار 

استان :

آذربایجان شرقی

تلفن :

04135515202

ایمیل :

info@vira-afzar.ir

سایت :

www.vira-afzar.ir

شرح خدمات

پلتفرم ابری اینترنت اشیا ویرا لینک
کنترل روشنایی از راه دور

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)