هلدینگ آکادمی اینترنت اشیا

نام :

هلدینگ آکادمی اینترنت اشیا

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱۸۶۰۸۱۰۲۵

ایمیل :

info@iotacademy.ir

سایت :

www.iotacademy.ir

محور های آموزشی

مدرسه تابستانی اینترنت اشیا
کارگاه آموزشی سرور پلتفرم
کارگاه پروتکل ‏های ارتباطی اینترنت اشیا
کارگاه مدیریت انرژی طراحی
پیاده ‏سازی اپلیکیشن اندروید
اصول و مبانی اینترنت اشیا
امنیت در اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)