هاب

نام :

هاب

استان :

تهران و اصفهان

تلفن :

02191026301

ایمیل :

info@mcihub.ir

سایت :

www.mcihub.ir

حوزه فعالیت

راهکارهای فناورانه و مبتنی بر تکنولوژی‏ های دیجیتال

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)