هاب

نام :

هاب

استان :

تهران و اصفهان

تلفن :

02191026301

ایمیل :

info@mcihub.ir

سایت :

www.mcihub.ir

حوزه فعالیت

راهکارهای فناورانه و مبتنی بر تکنولوژی‏ های دیجیتال

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401