نستک

نام :

نوين‌سازان تارا کاوش (نستک) 

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱۲۶۷۱۳۹۰۱

ایمیل :

-

سایت :

www.nestech-automation.ir

شرح خدمات

عرضه‌ محصولات و پيشنهاد راهکار هوشمندسازی خانه و ساختمان
کليدهای لمسی و هوشمند برای کاربردهای مختلف مانند روشنايی، کولر، زنگ، پرده و ..

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)