نقش اول کیفیت (ناک)

نام :

نقش اول کیفیت (ناک)

استان :

تهران

تلفن :

0۲۱۸۱۷۱۸۸۸۸

ایمیل :

info@nak-mci.ir

سایت :

www.nak-mci.ir

شرح خدمات

ارائه دهنده پلتفرم اینترنت اشیا
تجهیزات زیرساختی

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)