نقش اول کیفیت (ناک)

نام :

نقش اول کیفیت (ناک)

استان :

تهران

تلفن :

0۲۱۸۱۷۱۸۸۸۸

ایمیل :

info@nak-mci.ir

سایت :

www.nak-mci.ir

شرح خدمات

ارائه دهنده پلتفرم اینترنت اشیا
تجهیزات زیرساختی

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401