نبکا

نام :

نبکا

استان :

تهران

تلفن :

88760210 021

ایمیل :

info@nobka.ir

سایت :

www.nobka.ir

شرح خدمات

حمل و نقل هوشمند
شهر هوشمند
ساختمان هوشمند
بیمارستان هوشمند
کشاورزی هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)