موسسه آموزشی و پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران

نام :

موسسه آموزشی و پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران

استان :

تهران

تلفن :

021۶۶۴۹۴۹۸۰-۴

ایمیل :

crm@email.irandoc.ac.ir

سایت :

www. irandoc.ac.ir

محور های آموزشی

اهمیت و ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا
بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)