مرکز آموزش نیراسیستم

نام :

مرکز آموزش نیراسیستم

استان :

تهران

تلفن :

02166918178

ایمیل :

nirasystem@gmail.com

سایت :

www.nirasystem.com

محور های آموزشی

کوئیک استارت اینترنت اشیا
خانه هوشمند
کنترل روشنایی و دما
پردازش تصویر با Raspberry و...

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)