مرکز آموزش نیراسیستم

نام :

مرکز آموزش نیراسیستم

استان :

تهران

تلفن :

02166918178

ایمیل :

nirasystem@gmail.com

سایت :

www.nirasystem.com

محور های آموزشی

کوئیک استارت اینترنت اشیا
خانه هوشمند
کنترل روشنایی و دما
پردازش تصویر با Raspberry و...

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401