مرکز آموزش‏های آزاد زند شیراز

نام :

مرکز آموزش‏ های آزاد زند شیراز

استان :

فارس

تلفن :

61 11 3627 071

ایمیل :

zand.univ@gmail.com

سایت :

www.fczand.com

محور های آموزشی

بوت کمپ اینترنت اشیا
دوره ‏های آموزش اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)