مبین نت

نام :

مبین نت

استان :

تهران

تلفن :

021۸۳۸۶۹۰۰۰

ایمیل :

entmarketing@mobinnet.net

سایت :

www.mobinnet.ir

شرح خدمات

اوپراتور تخصصی اینترنت اشیا
خدمات زیرساخت ابری
خدمات پلتفرم اینترنت اشیا
خانه هوشمند
شهر هوشمند
انرژی هوشمند
کشاورزی هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)