مبتكران اشياء هوشمند

نام :

مبتكران اشياء هوشمند

استان :

تهران

تلفن :

09125760915

ایمیل :

info@ioi-co.com

سایت :

www.ioi-co.com

شرح خدمات

زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه داده‏ ها
راهکارهای هوشمندسازی
شتابدهی استارتاپ‌های اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)