مای ‏فلورت

نام :

مای ‏فلورت

استان :

تهران

تلفن :

-

ایمیل :

info@myfloret.ir

سایت :

www.myfloret.ir

شرح خدمات

مجموعه ‏‏ای متشکل از یک سخت ‏افزار (تجهیزات) و یک نرم ‏افزار (اپلیکیشن) جهت استفاده از گلدان هوشمند

شرکت های مشابه

Easy IOT
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401