مای‏فلورت

نام :

مای ‏فلورت

استان :

تهران

تلفن :

-

ایمیل :

info@myfloret.ir

سایت :

www.myfloret.ir

شرح خدمات

مجموعه ‏‏ای متشکل از یک سخت ‏افزار (تجهیزات) و یک نرم ‏افزار (اپلیکیشن) جهت استفاده از گلدان هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)