فن‏آوری‏های هوشمند توانبخشی فن آسا

نام :

فن‏آوری‏ های هوشمند توانبخشی فن آسا

استان :

خراسان رضوی

تلفن :

091010991

ایمیل :

info@fanasa.org

سایت :

www.fanasa.org

شرح خدمات

تولید قاشق هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)