مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

نام :

فصلنامه علمی تخصصی اینترنت اشیا و هوشمندسازی

استان :

تهران

تلفن :

02177199154

ایمیل :

info@iotiran.com

سایت :

www.iotiran.com

محور های علمی

اینترنت اشیا
هوشمندسازی
رایانش ابری، رایانش مه و رایانش لبه
هوش مصنوعی و تحلیل داده ­ها
رایانش موبایل و ...

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)