فراکلود

نام :

فراکلود

استان :

تهران

تلفن :

02171124000

ایمیل :

-

سایت :

www.faracloud.net

شرح خدمات

راهکارهای اینترنت اشیا صنعتی
انرژی هوشمند
زنجیره تامین هوشمند
کشاورزی هوشمند
شهر هوشمند
حمل ‏ونقل هوشمند
سلامت هوشمند

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)