فرادرس

نام :

فرادرس

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱۵۷۹۱۶۰۰۰

ایمیل :

mail@faradars.org

سایت :

faradars.org

محور های آموزشی

آشنایی با اینترنت اشیا
آموزش اینترنت اشیا با Node-RED
آموزش اینترنت اشیا با نرم افزار Packet Tracer
آشنایی با قطعات مورد نیاز اینترنت اشیا
آموزش کاربردی برد رزبری پای
آموزش آردوینو
آموزش پروژه محور و کاربردی اینترنت اشیا

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)